Wil je actief bezig zijn met je persoonlijke ontwikkeling? Of meer betekenis geven aan je leven? Of ben je op zoek naar hoe je dicht bij jezelf blijft in de huidige maatschappij? Doe dan mee!

Praat mee

Omdat ik ervan overtuigd ben dat het steeds belangrijker wordt om weer daadwerkelijk naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan, organiseer ik kleinschalige online groepsgesprekken. Door samen ervaringen, kennis en inzichten te delen rondom specifieke onderwerpen, ben je gelijk actief bezig met zingeving en bewustwording!

Lees mee

Lees mee met de thema’s waarbij ik mij verdiep in specifieke onderwerpen rondom bewustwording en zingeving en waarvoor ik ervaringsdeskundigen en professionals bevraag.


THEMA

Vrouwenpower in de religieuze geschiedenis

We zijn er al eeuwen mee bezig; een balans vinden tussen man en vrouw. Eeuwenlang domineerde de man; in de wereldlijke macht, in religie, in veel persoonlijke relaties. In de huidige tijd laten vrouwen steeds meer van zich horen. Terecht. We willen echter niet naar vrouwelijke dominantie, maar naar een balans tussen man en vrouw. Een balans tussen kracht en gevoeligheid. Dat vraagt inspanning van iedere vrouw en man. Wat kunnen we leren van (invloedrijke) vrouwen uit het religieuze verleden op dit vlak? Daar verdiep ik mij binnen dit thema in.

Praat mee:

Groepsgesprek: Welke historische vrouw is voor jou een voorbeeld?

maandag 2 november 2020 van 19:30-20:30 uur

Lees mee:

Met grote interesse volg ik het werk van Dr. Annine van der Meer. Zij is theologe, historicus en symbooldeskundige en onderzoekt de verborgen geschiedenis van vrouwen. In dit blog een korte toelichting op enkele van haar boeken. In het kader van het thema “Vrouwenpower in de religieuze geschiedenis” is het werk van Van der Meer een aanrader!

Binnen dit thema mag één vrouw niet ontbreken: de bijbelse Maria Magdalena. Ook al heb je niets met de Bijbel, ben je niet gelovig opgevoed, haar leren kennen is juist in deze tijd belangrijker dan ooit. Zij is hèt voorbeeld van de zelfstandige, bewuste en warme vrouw die in staat was na het overlijden van haar man Jezus, een eigen geloofsgemeenschap op te zetten. Zij was – en is nog steeds – een vertegenwoordigster van het vrouwelijke, waar Jezus dat is voor het mannelijke deel in ieder van ons. Wil je je in haar verdiepen? Sla de Bijbel in dit geval maar over en zoek online op recente boeken met haar naam in de titel. Je zult er meer waarheid vinden dan het weinige dat er in de Bijbel over haar wordt geschreven of dat de kerk ons heeft laten geloven over haar. Alvast een verhaal over hoe ik haar zie:

Het logo voor mijn website is speciaal voor mij ontworpen. Het vertegenwoordigt twee sterke, machtige vrouwen uit ons religieuze verleden. Vrouwen die onderbelicht zijn gebleven en van wie we nog veel kunnen leren. In dit blog lees je de achtergrond;

Naar andere thema’s