THEMA

De kracht van introversie


Onze huidige maatschappij is steeds meer gericht op extraverte mensen, introverte mensen lijken onder te sneeuwen. Juist introverte mensen denken dieper na over zaken; ze komen bijvoorbeeld met doordachte, structurele oplossingen. In onze steeds sneller wordende maatschappij is hier steeds minder ruimte voor. Daar komt bij dat introverte mensen zichzelf liever niet op de voorgrond zetten. Hoe zorgen zowel de introverte mens als de extraverte mens ervoor dat de balans terugkomt?

Praat mee:

Groepsgesprek: Hoe ga jij met introversie om (ongeacht waar jij je het meest in herkent)?

Houd de agenda in de gaten voor een nieuwe datum van dit groepsgesprek of blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.


Lees mee:

Op zoek naar de balans tussen introversie en extraversie; beiden zijn nodig in de maatschappij. Hoe kunnen we onszelf zijn én blijven, en elkaar daarin ondersteunen?

Ook in Nederland is het boek van Susan Cain over de kracht van introversie vrij bekend. Voel je je ook wel eens overweldigd door de drukte in de wereld?

Jung beschreef voor het eerst de termen introvert en extravert in zijn boek “Psychische typen”.


Naar andere thema’s